Project Begeleiding
Jou project in goede handen

Portfolio

Project begeleiding

Onze expertise inzetten op jouw project ! Voor bedrijven en particulieren is dit nu mogelijk

Voorbereiding

We werken desgewenst mee en verzorgen de materialen

Maak je Planning

In welke periode wil je dat we je helpen

Lokatie

We begeleiden projecten door heel Nederland

Kosten

Door betere doorlooptijd zeer gunstige prijs

Project begeleiding nodig?

We kunnen bedrijven en particulieren begeleiden om een leem of kalk project uit te voeren, We zetten onze kennis, passie en expertise en eventueel materialen, Spuit apparatuur, steigers etc in om de opdracht beter te laten verlopen, Voor bedrijven en particuliere opdrachtgevers hebben we zeer gunstige prijzen

Meer informatie nodig? of heb je interesse in een offerte mail dan naar info@ecowonen.net

Of bel met Peter van Hemert 06-154.299.78

Erkend

Ecowonen is ook een erkend leerbedijf

Soms zoek je gewoon iemand hebben die meewerkt binnen een project om bijvoorbeeld advies te geven of te helpen bij het maken van de juiste keuzes

Wij helpen dan graag. Met onze ervaring kunnen wij van een grote meerwaarde zijn bij jouw project. Noem ons de vraagbaak, het manusje van alles. Wij hebben verstand van leem en kalk toepassingen zowel binnen als buiten projecten. Zelf het wiel uitvinden is niet nodig. Alles waar u voor komt te staan heeft een ander vaak ook al doorgemaakt, samen met ons kom je tot een goed eind resultaat

On the job

Meewerkend leren

Resultaatgerichte projectbegeleiding

Projectmatig werken

Projectmatig werken geeft de beste resultaten bij veranderingen, verbeteringen en projecten. Daarbij gaat het naast instrumentele principes als faseren, formaliseren, rapporteren en beheersen, vooral ook om menselijke principes als attitude, commitment, betrokkenheid, flexibiliteit en oog voor de omgeving.

Resultaatgericht en on-the-job

Mijn begeleiding is gericht op het praktisch toepassen van de principes van projectmatig werken in uw eigen project. Resultaatgericht. On-the-job. Want mensen leren optimaal én duurzaam door te doen. Dan blijven kennis en vaardigheden hangen en zijn ze in de toekomst weer inzetbaar.

Kort als het kan en intensief als het nodig is

Mijn inzet is kort als het kan, of intensief als het nodig is. In iedere situatie zijn de kenmerken van het project en het uitvoerende team anders. De werkwijze varieert mee. Een dagdeel interactieve project start-up is soms al voldoende. Maar af en toe is aanvullende kennisoverdracht of periodiek projectoverleg nodig om de voorwaarden te scheppen voor een geslaagde uitvoering. We stemmen van te voren af wat er nodig is in uw situatie.

Meer weten?

Heeft u een idee, een voornemen, een doel of een uitdaging en wilt u meer weten over de mogelijkheden om mij daarvoor in te schakelen? Maak dan een afspraak.

contact